atatürkçülük
Büyüt
Modern Türkiye ve Kemalizm'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 

Sözlükte "atatürkçülük" ne demek?

1. Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine gelebilmesi için atatürk'ün toplumsal, siyasal, ekonomik ve ekinsel yönlerden ileri sürdüğü ve devrimlerin gerçekleşmesinde uyguladığı, akla ve bilime dayanan, her çağda çağdaş olmayı amaçlayan ilkelere bağlı dünya g
2. Bu ilkeye bağlılık.

Atatürkçülük kelimesinin ingilizcesi

Kemalism